Mød uddannelserne

Læs om DTU's diplomingeniør- og bacheloruddannelser, som du kan møde til Åbent Hus.

Alle uddannelser alfabetisk

Besøg vores stand

Er du interesseret i at få mere at vide om uddannelsen Arktisk Byggeri og Infrastruktur, så besøg vores stand, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

På standen kan du bl.a. møde studerende, der læser henholdsvis i Sisimiut og Ballerup, og høre om studielivet i Grønland og i Danmark.

Tag med på rundvisning

Bliv introduceret til uddannelsen, og få svar på dine spørgsmål på en rundvisning, med blandt andet videolink til Sisimiut, hvor du får mulighed for at tale med studerende og få en rundvisning i vores undervisningsbygning.

Du kan også tage på rundvisning med diplomingeniøruddannelsen Byggeri og Infrastruktur, som har et års forløb fælles med Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Besøg vores stand

På standen kan du møde nuværende studerende, studielederen og udvalgte undervisere og høre mere om uddannelsen samt stille spørgsmål om Bioteknologi på DTU. 

Tag med på rundvisning

Bliv introduceret til uddannelsen, og få svar på dine spørgsmål på en rundvisning, som blandt andet lægger vejen forbi et undervisningslaboratorium.

Besøg vores stand

Mød de studerende, og hør dem fortælle om uddannelsen, og hvad de selv regner med at skulle bruge den til.

Du kan få svar på spørgsmål som: Hvordan styres en byggeplads? Hvordan anlægges en vej? Hvor mange timer skal der bruges på studiet? Hvordan er eksamen? Hvordan forløber undervisningen?

Tag med på rundvisning

Du møder både engagerede undervisere og studerende og får mulighed for at opleve det gode studiemiljø.

Du ser, hvordan de studerende arbejder med projekter om små og store bygninger, trafikkaos og oversvømmede kloakker.

I laboratoriet ser du, hvor meget der skal til, før betonbjælken knækker.

Besøg vores stand

På vores stand kan du få alt at vide om dine muligheder: Mød studerende og undervisere, som fortæller om at studere på Byggeteknologi, dine mange muligheder og om det gode sociale liv i studietiden.

Du kan også deltage, når vi bygger vores megatårn på standen.

Tag med på rundvisning

Mød de studerende, og hør dem fortælle om uddannelsen, og hvad de selv regner med at skulle bruge den til.

Du kan få svar på spørgsmål som: Hvordan finder vi ud af hvad en konstruktion kan bære? Laver vi mange eksperimenter? Er det til at få studierelevant arbejde? Hvor mange timer skal der bruges på studiet? Hvordan er eksamen? Hvordan forløber undervisningen?

Besøg vores stand

På standen kan du møde studerende og undervisere, og se eksempler på kurser, projekter og opgaver udført af de studerende på uddannelsen.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen kommer du til at se undervisningslokaler og værksteder, hvor undervisningen foregår. Desuden besøger du laboratorier, hvor studerende kan udføre eksperimenterer og kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Besøg vores stand

Se, hvordan man kan designe et hus med godt dagslys året rundt.

Mød studerende, og se, hvordan de arbejder med at give ny mening til steder i København sammen med erhvervslivet.

Hør om, hvordan praktikopholdet bliver til et designprojekt i samarbejde med et firma.

Tag med på rundvisning

Mød studerende fra Bygningsdesign, og hør dem fortælle om deres designprojekter i atelier og værksted.

Se, hvordan der arbejdes med indeklimasimuleringer og design af byer baseret på studier af vindforhold i forsøgshallen.

Hør om førsteårs-studerendes fuldskala-test af trækonstruktioner.

Besøg vores stand

Se hvordan energisystemet vil se ud i fremtiden og hør, hvordan du som ingeniør kan bidrage til bæredygtige løsninger. Mød undervisere og studerende, som kan fortælle om studiet og hvilke muligheder du har som ingeniør med speciale i bæredygtig energi.

Tag med på rundvisning

Du kommer du til se de laboratorier, undervisningslokaler og studentercafe, som er kernen i studiemiljøet, når man læser Bæredygtigt Energidesign. Der er rum til at arbejde kreativt med projektarbejde og der er plads til socialt samvær. Du guides af en studerende, som kan fortælle om detaljerne i uddannelsen, og hvilke projekter der skal arbejdes med. Du får et indtryk af de igangværende forskningsaktiviteter, ser hvordan man arbejder med f.eks. solenergi og elbiler, og hvordan man sikrer, at der er strøm nok, når det ikke blæser.

Besøg vores stand

På standen kan du få mere at vide om Computer Engineering og se og interagere med de prototyper, du kan arbejde med under din uddannelse, blandt andet rigtige siliciumchips og andre avancerede computersystemer. Du kan også møde studerende og undervisere og høre mere om, hvordan det er at læse Computer Engineering på DTU, og hvilke karrieremuligheder du vil have efter studiet.

Tag med på rundvisning

Benyt dig af lejligheden til at udforske nogle af DTU’s faciliteter og møde vores studerende. De kan fortælle dig om deres uddannelse og ambitioner for fremtiden.

Vi besøger nogle af DTU’s studiefaciliteter, forskellige typer af undervisningslokaler, laboratorier, Skylab maker space og de studerendes fredagsbar.

Under turen får du mulighed for at stille spørgsmål som f.eks.: Hvordan designer og fremstiller man siliciumchips? Hvordan kan computersystemer hjælpe den grønne omstilling på vej? Hvordan kan en siliciumchip implementere kunstig intelligens? Hvordan ser hverdagen ud for en studerende på DTU?

Besøg vores stand

Hvad er cyberteknologi? Kom og mød både yngre og ældre studerende og hør om alt det, vi kan med cyberteknologi.

Se eksempler på trådløs sikkerhed, og leg selv med, når vi gør ting ’smarte’ med IoT - Internet of Things.

Hør om hverdagen på uddannelsen, hør om fagområder, og hør om, hvordan du som ingeniør kan sætte dit aftryk på verden.

Tag med på rundvisning

Kom med på vores rundvisning, og hør nærmere om studiets indhold og, om hvordan det er at være studerende på Cyberteknologi.

Se hvordan sikker kvantekryptering kan integreres i kvantekommunikation. Du kommer også til at være med, når vi tester dækningen for alle mobilnet. Endelig er der mulighed for at kigge forbi HackerLab sammen med nogle af de studerende, som er brugere.

Der er under hele rundvisningen rig mulighed for at snakke med nuværende studerende.

Besøg vores stand

På vores stand kan du snakke med undervisere og studerende og finde ud af, hvilke muligheder der er for kandidatuddannelse efter bachelorstudiet.

Du kan også deltage i nogle af de aktiviteter vi har på standen, hvor vores dygtige studerende vil demonstrere forskellige spændende øvelser og konkurrencer med relation til uddannelsen.

Tag med på rundvisning

Du bliver vist rundt på campus af studerende, som fortæller om uddannelsen, studielivet og om DTU.

Vi laver et lille værksted, hvor du får en intro til nogle af de problemstillinger, som vi arbejder med på uddannelsen.

Turen afsluttes med et lille café-arrangement, hvor der vil være mulighed for at tale videre med de studerende.

Besøg vores stand

På vores stand kan du få mere at vide om uddannelsen og se prototyper og eksempler på projekter, som vores studerende arbejder med under deres studietid.

Du kan tale med studerende og undervisere og lære mere om, hvordan det er at læse Design & Innovation på DTU, og hvilke muligheder du har efter endt uddannelse.

Tag med på rundvisning

Oplev nogle af faciliteterne på DTU, og mød vores studerende, der fortæller om uddannelsen og deres planer for fremtiden. Du kan få svar på spørgsmål som: Hvordan bruger du designtænkning? Hvordan identificerer du problemer og interagerer med brugerne? Hvordan designer du bæredygtige produkter? Hvilken slags teknologier bruger du til at lave prototyper?

Vi besøger økobilhallen og studenterværkstedet samt FABLAB, hvor studerende lærer at bruge 3D-printere. Vi går gennem laboratorier, forskellige slags klasselokaler og ser den lokale fredagsbar, inden vi stopper ved Skylab, DTU’s avancerede maker-space på vejen.

Besøg vores stand

Mød undervisere og studerende, som bl.a. kan fortælle dig om nogle af de udfordringer, vi står over for, når Danmarks energi skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Hvilke job kan jeg vælge imellem? Se og hør, hvordan du kan uddanne dig inden for det elektriske energiområde præget af mange nye teknologier med masser af muligheder.

Tag med på rundvisning

Du kommer til at møde studerende og undervisere og opleve et par af vores laboratorier, hvor du vil se elektriske komponenter, elbiler og solceller.

Du får også et indtryk af studiemiljøet og af, hvor mangfoldig en uddannelse Elektrisk Energiteknologi er.

Besøg vores stand

På vores stand vil vores dygtige studerende fortælle om studiet, dens opbygning og mulighederne det giver. Udover det, kan du opleve nogle af vores spændende projekter som du selv kommer til at arbejde på allerede fra 2. semester.

Tag med på rundvisning

Kom og mød morgendagens teknologier inden for elektroteknologi. Du vil få mulighed for at besøge vores nye undervisnings- og studenterfaciliteter.

Find ud af, hvordan der arbejdes med elektronik, energiforsyning og robotter til gavn for fremtidens moderne samfund.

Besøg vores stand

Se, hvad der arbejdes med i laboratoriet på de forskellige semestre, og hør lidt om studiet og specialiseringsmulighederne inden for elektronikdesign, trådløs kommunikation, akustisk teknologi, signalbehandling samt automation/robotter. Se også eksempler på innovativ elektronik fra danske elektronikvirksomheder.  

Tag med på rundvisning

Studerende vil fortælle om studieforløbet. Du for mulighed for at se elektroniklaboratorierne, vores komponentshop og den studenterdrevne elektronikklub, hvor de arbejder med egne projekter. Der vil også være mulighed for at se nogle studerendes praktik-projekter og du kan få en åben, uformel og ærlig snak om, hvordan det er / har været at gennemføre uddannelsen.

Besøg vores stand

Er du interesseret i at få mere at vide om uddannelsen Fiskeriteknologi, så besøg vores stand, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. På standen kan du bl.a. møde studerende, der læser henholdsvis i Sisimiut og Lyngby, og høre om studielivet i Grønland og i Danmark.

Tag med på rundvisning

Bliv introduceret til uddannelsen, og få svar på dine spørgsmål på en rundvisning, med blandt andet videolink til Sisimiut, hvor du får mulighed for at tale med studerende og få en rundvisning i vores undervisningsbygning

Besøg vores stand

Oplev fremtidens fysik hos Fysik og Ingeniørvidenskab. Mød studerende og studielederen, og hør om uddannelsens opbygning, specialisering og valgfrie kurser tilpasset en fysikingeniør af verdensklasse.

Du kan få svar på dine spørgsmål om den faglige og sociale hverdag som studerende. Hør også om uddannelsens karrieremuligheder og muligheden for dit personlige bidrag til udviklingen af fremtidens teknologi som fysikingeniør, der mestrer den grundlæggende fysik helt ned på det atomare plan.

Tag med på rundvisning

Du bliver vist rundt af fysikstuderende, der under turen fortæller om uddannelsen og studielivet set fra deres perspektiv på tværs af årgange (Fysikstudiecaféen, Nanobar, mm.). Rundvisningen omfatter bl.a. besøg i vores studenterlaboratorium Nanoteket, og du bliver introduceret til DTU’s renrums mikro/nanofabrikationsfacilitet og til vores deltagelse i forskningen ved storskalafysikfaciliteter i Europa.

OBS: Der er et begrænset antal pladser på rundvisningerne for Fysik og Ingeniørvidenskab, så mød op i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere, og hør mere om, hvad udvalgte fødevarer består af, og hvordan fødevarers smag, udseende og ernæringsværdi bliver påvirket af produktionsprocesserne.

Du kan også få mere at vide om jobmuligheder.

Tag med på rundvisning

Vi besøger laboratorier, hvor fødevarer fremstilles i lille skala, og hvor vi kan undersøge deres farve, konsistens og fysiske struktur.

Du møder studerende og ser også DTU Bryghus.

Besøg vores stand

Mød nuværende studerende og studielederen på standen. Du kan også teste din viden om indholdet af kemiske stoffer og mikroorganismer i fødevarer, som du køber i supermarkedet, og være med til at bedømme deres betydning for fødevaresikkerheden og ovenikøbet får du muligheden for at vinde en præmie.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen møder du nuværende studerende og kan få en uformel snak om fx studiemiljø. Du kommer til at se eksempler på udstyr, du kommer til at arbejde med under studiet samt nogle af Fødevareinstituttets bygninger.

Besøg vores stand

Kom og mød danske og internationale studerende og undervisere og studielederen. Hør om DTU’s tværfaglige uddannelse, hvor du uddannes til at designe fremtidens teknologier inden for fire fokusområder: ”Living Systems”, ”Future Energy”, ”Advanced Materials” og ”Cyber Systems”. Du kan også se eksempler på undervisningsmateriale og design-build-projekter.

Tag med på rundvisning

Du vil blive vist rundt af danske og internationale studerende, der under turen fortæller om uddannelsen og DTU. På rundvisningen kommer du bl.a. til at se nogle af vores studenterlaboratorier og undervisningsfaciliteter.

Rundvisninger foregår på engelsk.

Besøg vores stand

Mød studerende og studielederen, der glæder sig til at fortælle om uddannelsen, der sætter fokus på satellitobservationer, design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af satellitdata. De besvarer også gerne alle dine spørgsmål om uddannelsens opbygning, underviserne, studiemiljøet og karrieremuligheder.

Tag med på rundvisning

Du bliver vist rundt af ældre studerende, der under turen fremviser nogle af uddannelsens laboratorier, mens de fortæller om uddannelsen, studiemiljøet og det at læse på DTU. På rundvisningen møder du 1. års studerende, der fremviser og fortæller om avancerede projekter de allerede har gennemført.

Besøg vores stand

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, så besøg vores stand, hvor du kan møde studieleder, undervisere og studerende.

På standen kan du få mere information om uddannelsen og studiemiljøet, og du kan få svar på dine spørgsmål. Vi viser dig studieplanen og fortæller om kurserne i uddannelsen og deres sammenhæng.

Tag med på rundvisning

Vi kommer forbi undervisningslokaler, prototype- og innovationsværksteder.

Undervejs vil du møde studerende, som kan fortælle om, hvordan det er at studere til diplomingeniør i Global Business og Teknologi.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere på uddannelsen, og se eksempler på spændende projekter i relation til uddannelsen.

Hør mere om studieplanen, kurserne og sammenhængen mellem dem, og afprøv dine reflekser.

Kom og spørg om alt det, du vil vide om IT-elektronik!

Tag med på rundvisning

Du kommer til at se nogle af vores undervisningslokaler, hvor du hører mere om studiet og livet som it-elektronikingeniør.

Du møder nogle af vores studerende og ser deres projekter og hører om, hvordan det er at læse på DTU.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere på uddannelsen, og se eksempler på spændende projekter udført under uddannelsen.

Vi viser dig studieplanen og fortæller om kurserne i uddannelsen samt deres sammenhæng.

Desuden kan du se eksempler på lærebøger, som benyttes i uddannelsen.

Tag med på rundvisning

Vi besøger laboratorier og databarer, og du får vist projektlokaler samt fællesrum for studerende.

Det er ældre studerende, der står for rundvisningen, og du får lejlighed til at høre om hverdagen på studiet.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere, og få en snak om studiet, hvordan det er opbygget, hvordan studiemiljøet er, hvordan undervisningen foregår, og hvad der adskiller Kemi- og Bioteknologi fra DTU's andre kemiingeniøruddannelser.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen viser vi dig vores undervisningslokaler og -laboratorier.

Du møder de studerende, som du kan snakke med om undervisningen, studieplanlægning, praktikordning og det sociale miljø på studiet. Kort sagt: Du får et indblik i livet som kemistuderende på DTU.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere, som er klar til at belyse alle sider af Kemi og Teknologi på DTU.

Du kan også opleve, hvordan en destillation virker, deltage i en konkurrence og teste din viden og se en model af en kemifabrik.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen viser vi dig både undervisnings- og forskningslaboratorier.

Du møder de studerende, som du kan snakke med om bl.a. undervisningen og det sociale miljø på studiet. Du får også et kort oplæg fra en studieleder.

Kort sagt: Du får et indblik i livet som kemiingeniørstuderende på DTU.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere, og få en snak om studiet.

På standen kan du ligeledes høre om uddannelsens internationale elementer, såsom samarbejde og forhandling med kunder og underleverandører om produktudvikling, værdikædeoptimering og projektstyring.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen viser vi dig vores undervisningslokaler og -laboratorier.

Du møder de studerende, som du kan snakke med om undervisningen, studieplanlægning, praktikordning og det sociale miljø på studiet.

Kort sagt: Du får et indblik i livet som kemistuderende på DTU.

Besøg vores stand

Få en forsmag på studiet - oplev live AI-demoer, og mød vores studerende. Kom og hør om studieplanen, og stil spørgsmål om studiet.

Tag med på rundvisning

Kom med på rundtur, og mød vores studerende, der fortæller om livet som AI-studerende og giver eksempler på projekter de har lavet under uddannelsen.

Mød studielederen, der fortæller om studiet, og hør en AI-ingeniørs erfaringer fra arbejdsmarkedet.

Besøg vores stand

På standen kan du både møde studerende og undervisere. De vil fortælle om studiet og studiemiljøet og svare på alle dine spørgsmål.

Du kan også se nogle af de projekter, de studerende arbejder med.

Tag med på rundvisning

Rundvisningen starter med et kort oplæg om maritim forskning og uddannelse på DTU. Herefter kan du opleve en demonstration af vores skibssimulator og en rundvisning i bølgetankene.

Besøg vores stand

På standen kan du både møde studerende og undervisere. De vil fortælle om studiet og studiemiljøet og svare på alle dine spørgsmål.

Du kan også se nogle af de projekter, de studerende arbejder med.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen på Ballerup Campus ser du laboratorier som eksempelvis robotlaboratoriet, prototypefaciliteter (3-D print) og studenterprojekter.

Besøg vores stand

På standen kan du både møde studerende og undervisere. De vil fortælle om studiet og studiemiljøet og svare på alle dine spørgsmål.

Du kan også se nogle af de projekter, de studerende arbejder med.

Ingen rundvisninger

Maskinteknik – digital uddannelse har ikke en rundvisning, da uddannelsen foregår digitalt. Du kan tage med på rundvisning for Maskinteknik, hvor du på Ballerup Campus ser laboratorier som eksempelvis robotlaboratoriet, prototypefaciliteter (3-D-print) og studenterprojekter

Besøg vores stand

På vores stand kan du afprøve en autentisk tysk Enigma-kodemaskine fra 2. Verdenskrig og høre, hvordan matematik sørger for, at vi kan udveksle hemmelige koder.

Desuden kan du få en masse at vide om studiet og stille spørgsmål til studerende og undervisere.

Tag med på rundvisning

Kom med på rundtur, og mød vores studerende, der fortæller om livet i krydsfeltet mellem matematik og teknologi.

Hør studerende give eksempler på, hvilke problemer, du kan løse efter de tre år på Matematik og Teknologi. Mød undervisere, der fortæller om studiet.

Besøg vores stand

På standen kan du snakke med studerende, undervisere og studielederen om uddannelsens mål, indhold og form. Du kan også få en snak med studenter, der har været udsendt til Nepal for at reparere hospitalsudstyr med organisationen Engineering World Health (EWH).

Tag med på rundvisning

På første rundvisning kommer du på besøg hos Institut for Sundhedsteknologi på DTU og får mulighed for at få en snak med yngre og ældre studerende og se noget af det medicotekniske udstyr, de arbejder med i deres uddannelse og forskning.

På anden rundvisning kører vi i bus til Rigshospitalet og ser, hvordan medicoteknisk udstyr bliver brugt på hospitalerne. Bussen kører tilbage til DTU efter endt rundvisning.

Billetter (max 40) til rundvisningen på Rigshospitalet udleveres på Medicin og Teknologis stand.

Besøg vores stand

Kom og mød både nye og ældre studerende. Hør om deres erfaringer, miljømæssige interesser og deres dagligdag på DTU. Stil spørgsmål om udlandsophold og se spændende udstyr, som bliver brugt på studiet i kurser og projekter.

Tag med på rundvisning

Kom med og se, hvor uddannelsen finder sted. Hør en førsteårsstuderende fortælle om den første tid på studiet. Studerende vil præsentere studiemiljøet, og der vil være mulighed for at se strømningseksperimenter og høre om miljøprojekter. Studielederen vil også fortælle om studieforløb, kurser og undervisning i miljøteknologi.

Besøg vores stand

Se, hvordan man i praksis udvikler mobilitets- og transportløsninger og bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. Mød studerende og undervisere, hør om studielivet, kurser og projekter, praktikophold i en virksomhed og de efterfølgende jobmuligheder.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen får du indblik i hvor vigtig transport er for et moderne samfund, hvad uddannelsen indeholder samt karrieremuligheder når du er færdig. Mød studerende på uddannelsen og se om Diplomingeniør i Mobilitet, transport og logistik er den helt rigtige uddannelse for dig.

Besøg vores stand

På vores stand kan du møde dedikerede studerende og undervisere og se konkrete resultater på projekter og produkter, der er udviklet på studiet. Du kan også få indblik i studiemiljøet og information om uddannelsen samt praktik og jobmuligheder. På standen viser vi også vores uddannelses film og andre film der er produceret på studiet.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen får du et indblik i studiemiljøet på uddannelsen. Vi besøger bl.a. en typisk undervisningssituation, vores prototypelaboratorium, vores innovationslaboratorium og vores nye start-up area.

Besøg vores stand

På standen kan du møde studerende og undervisere samt høre om produktionsingeniørens spændende karrieremuligheder i Danmark og resten af verden.

Du kan også se eksempler på, hvordan de studerendes projekter kombinerer den nyeste teknologi med ledelse, økonomi og IT.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen møder du studerende og får et indtryk af studiemiljøet på uddannelsen og dens særlige karakter.

Du får også lejlighed til at se vore undervisningslokaler, projektlokaler, laboratorier og værksteder samt de rekreative områder.

Besøg vores stand

På standen kan du møde studerende og studielederen, og se eksempler på undervisningsmateriale og studiets mange valgmuligheder inden for kurser og studieretninger.

Se en 3D-printer i funktion, se, hvordan vi laver mekanisk energi fra en flamme, og se eksempler på produkter designet og udviklet til forskellige avancerede applikationer.

Tag med på rundvisning

Vi besøger økobilens værksted, studenterværkstedet og FABLAB, hvor studerende bruger 3D-printere. Vi går gennem laboratorier med bl.a. vindkanaler, motorer, produktionsudstyr og avanceret måleudstyr. Vi ser forskellige slags undervisningslokaler samt den lokale fredagsbar.

Besøg vores stand

Mød studerende fra uddannelsen, der kan fortælle dig om hverdagens oplevelser på studiet og vise dig nogle af deres softwareprodukter.

Besøg også vores algoritmebar, hvor du selv kan få en forsmag på uddannelsens udfordringer.

Tag med på rundvisning

På rundvisningen vil du komme til at snuse lidt til studiemiljøet og få en gennemgang af uddannelsens opbygning og kurser. Du vil også møde en dimittend der bruger softwareteknologi i erhvervslivet og lære hvordan evolutionære algoritmer løser komplekse optimeringsproblemer.

Besøg vores stand

Mød studerende og undervisere på uddannelsen, og se eksempler på spændende projekter udført under uddannelsen.

Vi viser dig studieplanen og fortæller om kurserne og deres sammenhæng. Vi står klar til at besvare alle dine spørgsmål, og du kan teste din viden om computere og programmering.

Tag med på rundvisning

Du kommer til at se nogle af vores undervisningslokaler, hvor du hører mere om studiet og livet som softwareingeniør.

Du møder nogle af vores studerende og ser deres softwareprojekter, og du hører om, hvordan det er at læse på DTU.

Besøg vores stand

På vores stand kan du få mere at vide om uddannelsen og nye sundhedsteknologier, der er på vej, fx telemedicin og nye muligheder for anvendelser af mobilteknologi.

På standen kan du også snakke med studerende, undervisere og studieleder og få mere at vide om studiet.

Tag med på rundvisning

Vi kommer forbi øvelseslaboratorier, undervisningslokaler, komponentshoppen og kantinen.

Det er studerende, der viser rundt, og du kan stille spørgsmål til dem under hele rundvisningen.

Besøg vores stand

På standen kan du møde studerende og studielederen og høre mere om uddannelsen samt stille spørgsmål om Teknisk Biomedicin på DTU. 

Tag med på rundvisning

Bliv introduceret til uddannelsen, og få svar på dine spørgsmål på en rundvisning, som blandt andet lægger vejen forbi et undervisningslaboratorium og et biologisk forskningslaboratorium.

Besøg vores stand

Er du interesseret i at få mere at vide om den digitale uddannelse i Teknologi, så besøg vores stand, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. På standen kan du bl.a. møde studieleder og undervisere, der kan fortælle om uddannelsen og den digitale undervisning.

Ingen rundvisninger

Teknologi – digital uddannelse har ikke sin egen rundvisning, da uddannelsen foregår digitalt.

Du kan tage med på rundvisning for bachelorretningen Kemi og Teknologi, hvis du vil se de forskningslaboratorier på DTU, hvor der arbejdes med kemi.